U206飞Angelababy写真套图[64P]_飞Angelababy_尤果网

U206飞Angelababy写真套图[64P]_飞Angelababy_尤果网

今考访之,即雷《炮炙论》所谓雀儿酥也,雀儿喜食之。【集解】恭曰∶所在皆有之。

捣汁饮,解中酒毒。【主治】大腹水病。

云其通神而致灵,和魂而炼魄,利窍而益肌,浓肠而开心,调营而理卫,上品仙药也。诸榆性皆扇地,故其下五谷不植。

【气味】辛、咸,温,有小毒。其说牵强,且【集解】《别录》曰∶柳华生琅邪川泽。

水三升,煎二升,一日服尽。【气味】苦,平,无毒。

小儿秃疮∶醋和榆白皮末,涂之,虫当出。树似庵罗,叶若榆叶而无涩,抽条长丈许,花黄,子生青熟黑。

Leave a Reply